sự kiện
Hello Kitty - Hành Trình Ánh Sao
Thông Tin Chi Tiết

Thời Gian Sự Kiện: 22/04 - 04:59 ngày 20/05/2024.

1. Kỳ Ngộ Du Lịch

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Quán điểm danh 28 ngày để nhận vật phẩm đổi Qùa Ly Trái Tim và nội thất giới hạn Hello Kitty.

2. Hộp Quà Tặng

2.1 Loại hình thư mời

Thư mời chia thành Thư Mời Thường, Thư Mời Cao Cấp, Thư Mời Đặc Biệt. Thư mời thường mặc định khóa, Chủ Quán có thể nhận quà thông qua tham gia Thư Mời Cao Cấp, Thư Mời Đặc Biệt.

2.2 Cấp Thư Mời

Chủ Quán có thể hoàn hành nhiệm cụ Công Việc Hàng Ngày nhận Điểm Thư mời để tăng cấp Thư Mời. Cấp Thư Mời tăng có thể nhận thưởng.

2.3 Thưởng Thư mời

Mặc định mở Thư Mời T hường, tăng cấp Thư Mời có thể nhận thưởng tương ứng cấp Thư Mời Thường.

Vào Thư Mời Cao Cấp, tăng cấp Thư Mời nhận được thưởng cấp tương ứng của Thư Mời Thường và Thư Mời Cao Cấp.

Vào Thư Mời Đặc Biệt, ngoài thưởng cơ bản của Thư Mời Cao Cấp nhận thêm điểm của 25 cấp Thư Mời, Khung Avatar Mùa Chủ Đề, Tên màu (trong thời gian Thư Mời)

2.4 Giới hạn Điểm Thư Mời

Trong thời gian Thư Mời, sau khi đạt đến giới hạn cấp, điểm nhận thêm, điểm mỗi cấp có thể nhận 1 lần thưởng thêm. Thư Mời Thường mỗi lần thưởng thêm 50 Kim Cương. Thư Mời Đặc Biệt, Cao Cấp mỗi lần thưởng thêm 200 Kim Cương.

3. Tiệc Đông Ấm Áp

3.1 Nhiệm Vụ:

Quy tắc trò chơi: Tìm kiếm vật phẩm bị ẩn giấu theo yêu cầu.

3.2 Điểm Danh

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày sẽ mở điểm danh mới.

Hoàn thành điểm danh có thể nhận thưởng vật phẩm hoạt động, nhớ điểm danh mỗi ngày!

Trước khi hoạt động kết thúc có thể điểm danh bù.

3.3 Tiệm Đổi

Sử dụng nguyên liệu đổi để đổi quà theo yêu cầu.

3.4 Gói quà hấp dẫn

4. Khu Vườn Yên Bình

4.1 Nhiệm Vụ

Nhận vật phẩm đổi Qùa Ly Trái Tim và Nơ Bướm Pha Lê dùng để đổi quà trong Tiệm.

Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày theo yêu cầu nhận quà. Nhiệm Vụ Hôm Nay chỉ hoàn thành trong ngày, nhiệm vụ khác kéo dài cả hoạt động.

4.2 Điểm Danh

Điểm danh 7 ngày nhận 60 Nơ Bướm Pha Lê (Tổng nhận 420 Nơ Bướm Pha Lê)

Tích Lũy điểm danh 2 ngày nhận 1x Xịt Trang Bị Tính cách.

Tích Lũy điểm danh 5 ngày nhận 3x Xu Gacha Cao Cấp.

4.3 Tiệm

Dùng Quà Ly Trái Tim và Nơ Bướm Pha Lê để đổi quà.

4.4 Quà

Ngoài các hoạt động để nhận vật phẩm đổi, Cô Chủ có thể mua gói để nhận tại mục Quà.

5. Cầu Nguyện Ước Mơ

Để có thể mở cần sở hữu Giấy Note Truyền Cảm Hứng. Cách nhận từ Qùa Gi ấy Note & Nhiệm vụ Cầu Nguyện ước.

6. Thẻ Bài Ký Ức

6.1 Lật Thẻ

Điều kiện Lật Thẻ cần đủ Xu Ánh Sao.

6.2 Điểm Danh

6.3 Nhiệm vụ

6.4 Quà


Hello Café | Chủ Show Gu - Quán So Cool


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Hello Café, Chủ Quán vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.